Superlatives

Ledarskap för kreativa näringar

Genom Superlatives kommer ett internationellt nätverk med motsvarande mötesplatser att finnas tillgängligt för företag och verksamheter i hela Stockholm.

Superlatives planeras att bli en mötesplats för kreatörer som vill skapa digitalt innehåll och kommunikation. Som exempel kan nämnas studios för YouTube, Tiktok, film- eller musikinspelning. Mötesplatsens tjänster är tillgänglig för en svensk och internationell målgrupp, professionella såväl som amatörer. Mötesplatsen ska ses som en möjlighet för individer som vill utveckla sin förmåga inom det digitala skapandet och ytterligare stärka Sveriges redan starka position inom kreativa näringar. Navet för mötesplatsen är inspelningsstudios med tillhörande infrastruktur som till exempel ljud, ljus och sändning och know-how för att kunna skapa och publicera innehåll.

Superlatives har valt att samarbeta med ”the District” och planerar att förlägga sin verksamhet i detta område på grund av den dynamiska och nyskapande verksamhet som nu växer fram i området. Genom Superlatives kommer ett internationellt nätverk med liknande mötesplatser att finnas tillgängligt för företag och verksamheter i hela Stockholm. Hudson Square i New York där företag som Google och Amazon har etablerat sig och med partners i en ny stadsdel i Indien, utanför Delhi är två exempel.

Superlatives drivs av ett joint venture mellan Belatchew Arkitekter och Urban Systems Urbs (urbs). Belatchew Arkitekter är en formstark arkitektbyrå som med utgångspunkt i människan skapar ett hållbart samhälle där arkitekturen utgör fonden för människors liv. Urbs är en systemintegratör som samarbetar med investerare, fastighetsutvecklare och aktörer från städer för att leverera teknologi, finansiering och kunskap i stadsprojekt. urbs är ett kommersiellt ben till exportorganisationen Urban Tech Sweden, ett initiativ från Teknikföretagen.