– SMART, EFFEKTIV OCH HÅLLBAR AVFALLSINSAMLING –

Envac

EN SMARTARE AVFALLSHANTERING

Envacs smarta insamling av avfall och återvinning bidrar till renare och mer hållbara stadsdelar. Digital innovation engagerar medborgare och gör systemet kostnadseffektivt och resilient.

EN SMARTARE AVFALLSHANTERING

Med anläggningar över hela världen, från Singapore till Bergen, Madrid till Shanghai, har Envac automatiserat och revolutionerat avfallshantering och återvinning. Envacs sopsug och datadrivna ReFlow-applikation möjliggör den gröna omställning som behövs för att skapa smarta och hållbara städer och stadsdelar.

Envac har sitt huvudkontor i Stockholm och är redan idag en aktiv partner i Stockholm Green Innovation District, med anläggningar i Årsta – GrowSmarter och hela Hammarby Sjöstad

  • Envacs sopsugsystem är nedgrävt i marken. Användarna slänger avfall och återvinning i inkast ovan jord som sedan transporteras under jord till en central i utkanten av området. Sopbilen behöver inte hämta vid varje fastighet
  • När sopor och återvinning hanteras i sopsug under marken frigörs utrymmen för grönområden, cykelbanor och promenadstråk. Minskad trafik ger färre utsläpp och mindre oljud
  • Genom att utvinna data från avfallsflödet och mobilappen ReFlow, blir de boende medvetna om hur de kan bidra till mer och bättre återvinning. Visualiseringar över hur mycket användarna återvinner och tips om hur de kan bli bättre hjälper till att skapa nya, hållbara vanor
  • Smart, innovativ hantering av avfall och återvinning är kostnadseffektivt. Med AI förbättrar sopsugssystemet själv sin prestanda och optimeras för att minska både klimatbelastning och kostnader. Tillsammans med den kunskap som kommer från systemets datainsamling blir sopsugssystemet än mer effektivt.

Envacs innovativa lösningar för insamling av avfall och återvinning gör det lättare för städer att bidra till FNs globala mål och lämna en grönare planet till kommande generationer.