– ÅRSTA GROW SMARTER –

Hållbar renovering

HÅLLBAR RENOVERING

Grow Smarter visar att Stockholm kan växa hållbart med smart teknik. Lärdomarna från projektet är viktiga i utvecklingen av Stockholm Green Innovation District och hela Stockholm som ska bli fossilfri och klimatpositiv till 2040.

HÅLLBAR RENOVERING

Stockholm stad ska bli fossilfri och klimatpositiv till 2040, och har även målsättningen att bli världens smartaste stad. GrowSmarter är ett EU-projekt där tre snabbt växande städer; Stockholm, Barcelona och Köln har samarbetat med näringsliv och akademi för att introducera smarta lösningar som bidrar till att uppnå städernas höga klimat- och hållbarhetsmål.

I GrowSmarter har Stockholmshem tillsammans med Skanska energieffektiviserat 60-talsbyggnader med över 60% tack vare ett smart värmesystem, återvinning av avloppsvärme samt högpresterande klimatskal. Stockholm Exergi har tagit tillvara spillvärme från datacentraler och livsmedelsaffärer för att värma över 1.000 lägenheter. L&T har minskat behovet av köpt el med över 30% i flerbostadshus och i Slakthusområdet har Slaktkyrkan genomgått långtgående renovering med genomskinliga solceller i kombination med batterilagring och smart styrning. Trafikkontoret har minskat elanvändning i gatubelysning med mellan 20 och 30%.

GrowSmarter visar att Stockholm kan växa hållbart med smart teknik. Spillvärme från datacentraler kan värma upp de 140.000 lägenheter som planeras till 2030. Optiskt sorterat avfall med sopsug tar lite yta i anspråk, minskar avfallstrafik med 90% och skapar en trygg boendemiljö. Sensorer och artificiell intelligens kan ge realtidsbaserad trafikinformation och styra flöden av människor och fordon i den växande staden. Lärdomarna från GrowSmarter blir viktiga att ta vara på i utvecklingen av Stockholm Green Innovation District.

minskad elanvändning i gatubelysning
energieffektivisering av bostäder
minskat behov av köpt lägenhetsel
minskning av avfallstrafik