– TESTBÄDD FÖR DEN ATTRAKTIVA STADEN –

Sickla och Nobelberget i Nacka

MILJÖCERTIFIERAD NYBYGGNATION

Utvecklingen av Sickla, från industriområde till levande stadskvarter innefattar även högt ställda mål kring hållbart byggande och klimatåtgärder. Här finns bland annat en av Stockholms största solcellsanläggningar.

MILJÖCERTIFIERAD NYBYGGNATION

Sedan drygt 20 år tillbaka har Atrium Ljungberg utvecklat Sickla från industriområde till levande stadskvarter. Idag arbetar ungefär 8.000 personer här – vägg i vägg med butiker, restauranger, kulturverksamheter, bostäder, kreativa mötesplatser och skolor. Nu utvecklas centrala Sickla med ytterligare med 7000 arbetsplatser och 2000 nya bostäder i de industrihistoriska kvarteren.

I utvecklingen av Sickla finns höga ambitioner när det gäller hållbart byggande och klimatåtgärder. Under 2019 installerades en av Stockholms största solcellsanläggningar på tak runt om i Sickla. Alla nybyggnationer miljöcertifieras och det pågår även en miljöcertifiering av det befintliga beståndet. Här drivs även lokala initiativ med hydroponisk odling, som förser restauranger i området med kvartersodlade grönsaker.

På Nobelberget i Sickla utvecklas en dynamisk och levande plats med bostäder, kreativa verksamheter, park, förskola och nya mötesplatser. Totalt planeras 500 bostäder på Nobelberget. I utvecklingen av platsen bevaras flera av de ursprungliga industribyggnaderna. Det 23 våningar höga Sickla stationshus, som planeras stå klart 2024, blir ett nytt landmärke i staden. Fram till 2030 utvecklas de centrala delarna av Sickla med 150.000 kvadratmeter kontor och bostäder med ambitionen att skapa ett hållbart stadsliv för alla de som bor, besöker och verkar i området.

Med bakgrund i bolagets klimatmål, att vara klimatneutrala 2030, kommer utbyggnaden av Sickla att uppföras i trästomme. ”Sickla Trästad” blir ett internationellt showcase för hållbar arkitektur och stadsbyggnad i trä. Här byggs med resurseffektiva metoder, återbruk och cirkulära materialflöden samt med fokus på framtidens energilösningar för lagring och delning av egenproducerad energi. I Sickla etableras en ny standard för hållbar stadsbyggnad.

I NACKA VÄXER MÄNNISKOR, IDÉER OCH FÖRETAG FÖR FRAMTIDEN

Nacka kommun är en del av Stockholm Green Innovation District, för att vi tror på kraften i människor, innovationer och hållbarhet. Tillsammans vill vi vidareutveckla ett dynamiskt företagsklimat i toppklass för att främja hållbar tillväxt och skapa goda förutsättningar för nya mötesplatser och etableringar och arbetstillfällen i det berörda området.

Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner som lockar många nya invånare och företag. Nackas starka entreprenörskap grundar sig i ett spännande industriarv i kombination med expansivt nyföretagande. Exempel på detta är stadsutvecklingen i Sickla, där gamla industrimiljöer omvandlas till moderna bostäder och attraktiva arbetsplatser. Sickla är en viktig del av Stockholm Green Innovation District.

Det fantastiska läget nära storstad, natur och hav, har präglat Nackas ständigt pågående utveckling. Nacka kommer fortsätta att växa i ungefär samma takt som tidigare. Därför planerar och bygger vi för framtiden genom utbyggd kollektivtrafik, plats för fler bostäder, arbetsplatser och mötesplatser när vi förtätar och utvecklar de befintliga grannskapen. Vi vill skapa platser där människor och idéer trivs och ges förutsättningar att växa.

Fram till 2030 ska minst 20.000 nya bostäder byggas och 15.000 nya arbetsplatser skapas. En spännande utveckling pågår på hela västra Sicklaön med nya bostäder och verksamheter, inte minst i just Sickla men även i de angränsande delarna i exempelvis naturbana 

Centrala Nacka, Nacka Strand och Kvarnholmen som förstärker den totala attraktiviten i de västra delarna av Nacka. Nacka utvecklas i nära samspel med Nackabor, civilsamhälle och näringsliv med långsiktig hållbarhet och innovativ utveckling i fokus. Genom tillväxten bidrar Nacka aktivt till utvecklingen av hela Stockholmsregionen.

Närheten till naturen och dess möjligheter till ute- och friluftsliv är viktiga anledningar till att människor väljer och trivs i Nacka. Vi vet att framtidens urbana miljöer, med arbetsplatser och service kommer att växa fram där människor vill vara, i Nacka sker därför tillväxten med utgångspunkt i närheten till natur och mötesplatser för rekreation, idrott och kultur.

När tunnelbanan står klar 2030 kommer en stor del av regionens ostsektors pendlare att resa mellan Stockholms city och Nacka på 12 minuter. Närheten till både stadens puls och naturen kommer då att förstärkas ytterligare.

När Nacka växer gör även idéerna och innovationerna det. Varje dag startar tre nya företag i Nacka. Många av dem har börjat sin resa i kontakt med kommunen. I Nacka välkomnar vi en mångfald av aktörer och människor som vill samspela med varandra och med oss. Vi tror att det gör Nacka bättre som plats att leva och verka på. Tveka därför inte att ta kontakt med oss och ta del av och var med och skapa de möjligheter som erbjuds i Nacka, förslagsvis inom det nya näringslivsnätverket – Klimatneutrala Nacka.

KONTAKT: