– MEDBORGARENGAGEMANG FÖR KLIMATOMSTÄLLNING –

Hammarby Sjöstad 2.0

QUADRUPLE HELIX

Sedan 2013 drivs hållbarhetsarbetet i Hammarby Sjöstad genom medborgarinitiativet ElectriCITY Innovation, i ett samarbete mellan medborgare, bostadsrättsföreningar, företag och akademi. En viktig del i arbetet är att verka för att de innovationer som testas ska kunna kommersialiseras och även utvecklas på en internationell marknad.

QUADRUPLE HELIX

Hammarby Sjöstad i Stockholm är ett Sveriges mest uppmärksammade stadsbyggnadsprojekt. Ett gammalt hamn- och industriområde har ersatts med en modern stadsdel med över 25.000 invånare. Stockholm stad ställde tidigt hårda miljökrav avseende stadsdelens utformning med målet att minska den totala miljöbelastningen till hälften jämfört med jämförbara områden. För Hammarby Sjöstad utvecklades en egen kretsloppsmodell, Hammarbymodellen, avseende miljölösningar för energi, vatten och avlopp samt avfall.

Sedan 2013 drivs hållbarhetsarbetet vidare genom medborgarinitiativet ElectriCITY Innovation, i ett samarbete mellan medborgare, bostadsrättsföreningar, företag och akademi. Ambitionen är att Hammarby Sjöstad ska vara ledande i klimatomställningen med målet att stadsdelen ska vara klimatneutral 2030. Projektet kallas Hammarby Sjöstad 2.0. Det fungerar som en demoplats och testbädd för innovationer inom energi, transport, cirkulär ekonomi och digital stadsutveckling. ElectriCITY hjälper bostadsrättsföreningarna att genomföra energieffektivisering med besparingar upp till 20 procent av energikostnaden och investeringar för förnybar energi, exempelvis solceller, bergvärme, värmepumpar mm. Flera bostadsrättsföreningar har därmed sänkt sina kostnader för köp av energi med över 50 procent.

En viktig del i ElectriCITYs arbete är att verka för att de innovationer som testas ska kunna kommersialiseras och även utvecklas på en internationell marknad.

Under de 20 år som gått sedan den första inflyttningen har cirka 130.000 personer kommit i delegationer från ett 100-tal länder för att studera stadsmiljön, hur energi-, vatten- och återvinningssystemen har utformats och hur kollektivtrafiken svarar för 80 procent av de dagliga resorna.