– ETT KREATIVT ARBETSLIV –

Sthlm New i Hammarby Sjöstad

TESTBÄDD FÖR DEN KREATIVA STADEN

Hållbara initiativ, arbetsmetoder och lösningar står i fokus vid planering, genomförande och användandet av byggnaderna Sthlm New. Totalt sju byggnader där Sthlm 01 med sina 27 våningar och 102 m i strumplästen, blir ett kaxigt nytt landmärke för hela huvudstaden.

TESTBÄDD FÖR DEN KREATIVA STADEN

Skanskas stadsutvecklingsprojekt Sthlm New, syftar till att skapa en välkomnande, attraktiv plats för innovativa företag söder om bron över Hammarby kanal. Här – i en tidigare industrihamn – växer sju nya byggnader upp. Varje hus får sin egen karaktär, och en av dem, Sthlm 01 med sina 27 våningar och 102 m i strumplästen, bär rollen som ett kaxigt nytt landmärke för hela huvudstaden. I området har drygt 400 bostäder, butiker, caféer, restauranger och barer etablerats. Ett flertal av Stockholms innovativa företag och organisationer har redan flyttat sina verksamheter till Hammarby Sjöstad. Här kan de arbeta i en inspirerande atmosfär. När området är klart kommer det här att finnas cirka 8 – 10.000 arbetsplatser. Hållbara initiativ, arbetsmetoder och lösningar står i fokus vid planering, genomförande och användandet av byggnaderna:


  • Styrning av hållbarhetsfrågor i produktionen av byggnaderna sker genom Skanskas egen miljömärkning, vilket innebär att miljöambitionen är högre än gällande lagkrav och att arbetsplatsen uppfyller en rad viktiga miljökriterier

  • Minimering av materialtransporter och återanvändning av schaktmassor från närliggande projekt

  • Miljöcertifiering av samtliga färdiga byggnader enligt det internationellt erkända LEED-certifieringssystemet

  • Flertalet av byggnaderna försörjs med solenergi från en off-sitelösning utanför elcertifikatsmarknaden

  • Smarta parkeringslösningar med samutnyttjande och hög andel laddplatser

  • Generösa cykelgarage med entréer direkt från gatan med duschar, omklädningsrum och verkstadsmöjligheter främjar cykelpendling och vardagsmotion

  • Samverkan med kreativa skolklasser och professionella konstnärer har genererat flera konstinitiativ i området vilket ökar vardagstrivseln för de som bor, passerar genom eller arbetar i stadsdelen

  • Tvärbanan löper rakt igenom området och år 2030 beräknas en ny uppgång till Gullmallsplans tunnelbanestation öppna, i bottenvåningen i en av de nya byggnaderna. Med den nya blå linjen mer än halveras restiden till T-centralen.