– DEN KREATIVA STADEN –

Slakthusområdet

TESTBÄDD FÖR DEN KREATIVA STADEN

Fram till år 2033 ska Slakthusområdet utvecklas till en stark destination för mat, kultur och upplevelser. Området är en testbädd för stadsutveckling som sätter Stockholm på världskartan för framtidens stadsliv, borde, arbetsplatser och hållbara stadsmiljöer.

TESTBÄDD FÖR DEN KREATIVA STADEN

Slakthusområdet är ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt genom tiderna. Området utvecklas av Atrium Ljungberg i samarbete med Stockholms stad och andra fastighetsägare. Fram till år 2033 ska Slakthusområdet utvecklas till en stark destination, en mötesplats för mat, kultur och upplevelser och en motor för hela Söderort. Slakthusområdet ska bli en urban stadsdel med ett unikt innehåll, en stadsdel som människor vill besöka, arbeta och bo i. Här sjuder det av kreativitet och nyskapande med arbetsplatser för kreativa näringar, tech och innovation. Området är en testbädd för stadsutveckling som sätter Stockholm på världskartan med nya standarder för framtidens stadsliv, framtidens boende, arbetsplatser och hållbara stadsmiljöer. I Slakthusområdet manifesteras och ges rum åt den kreativitet och innovationskraft som satt Sverige på världskartan.

I Slakthusområdet bygger vi vidare på det mathistoriska arvet och utforskar bland annat initiativ för framtidens hållbara matkonsumtion och produktion. I dagsläget testar bland annat innovativa företag odling i ett återvunnet kylhus.  I lokalerna utvecklas grönsaksbäddar, akvaponik och växtväggar i ett småskaligt kretslopp där även näring och vatten återvinns i ett cirkulärt kretslopp. En gemensam IT plattform och koppling till Stockholms öppna fjärrvärmenät gör det möjligt att återvinna restenergi.

Atrium Ljungbergs hållbarhetsmål till 2030 inkluderar även mål för social hållbarhet. I Slakthusområdet pågår flera innovativa projekt kring trygghet i en plats i transformation, bland annat kring belysning och konst som trygghetsskapande funktioner och med aktivering och event som bidrar till liv och rörelse i området såväl dag- som kvällstid.