– LEDARSKAP I AVLOPPSRENING –

Stockholm Vatten och Avfall

RENARE VATTEN MED MEBRANTEKNIK

Henriksdals reningsverk utvecklas och byggs om för att klara Stockholms nuvarande och framtida behov. Det blir ett av världens modernaste reningsverk med fördubblad kapacitet och betydligt förbättrad rening.

RENARE VATTEN MED MEBRANTEKNIK

I östra delen av Stockholm Green Innovation District genomför Stockholm Vatten och Avfall stadens största miljöinvestering.

Det är Henriksdals reningsverk som utvecklas och byggs om för att klara Stockholms nuvarande och framtida behov. Det blir ett av världens modernaste reningsverk med fördubblad kapacitet och betydligt förbättrad rening. Sicklaanläggningen under Hammarbybacken, som är en del av Henriksdals reningsverk, byggs ut och en ny avloppstunnel dras från Bromma till Sicklaanläggningen. När det är klart stängs Bromma reningsverk.

Henriksdals reningsverk uppgraderas och optimeras med ny reningsteknik, membranteknik. Reningsverket utrustas med ny biologisk rening och blir en av världens största anläggningar med membranfiltrering.

Med membranteknik (MBR) kan större mängder avloppsvatten renas och samtidigt renas bättre än tidigare. Miljövinsterna med projektet är att utsläppen av kväve och fosfor minskar och att mikroplaster renas bort innan vattnet släpps ut i Östersjön. Stockholm Vatten och Avfall investerar drygt 9 miljarder kronor i projektet. På detta sätt säkras möjligheten att rena avloppsvattnet en lång tid framåt i ett växande Stockholm.