– ATTRAHERAR INVESTERINGAR TILL STOCKHOLM –

Stockholm Business Region

VÄRLDSLEDANDE I INNOVATION

Stockholm Business Region är Stockholms stads näringslivs- och destinationsbolag med uppgift att utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksdestination internationellt och nationellt.

VÄRLDSLEDANDE I INNOVATION

Stockholmsregionen är rankad som en av världens mest innovativa, hållbara och digitaliserade storstadsregioner. Stockholm siktar till att bli fossilfritt 2030 och klimatneutralt 2040. Staden samverkar brett med akademi, industri och invånare för att uppnå såväl de globala hållbarhetsmålen som mål i Agenda 2030. I en rad världsunika investeringar utvecklar Stockholm smarta system för energi- och vattenförsörjning i morgondagens helt klimatneutrala stadsdelar. Stockholms dynamiska ekosystem för innovation, dess framstående forskningscentra och starka finansmarknad driver varje år fram hundratals pionjärföretag inom flera viktiga teknik- och samhällsområden. Under en rad år har Stockholm toppat världsstatistiken som hem åt flest snabbväxande miljardbolag s k unicorns per capita efter Silicon Valley.

Stockholm Business Region är stadens näringslivs- och destinationsbolag med uppgift att utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksdestination internationellt och nationellt.
Stockholm Business Region har ett nära samarbete med näringsliv, akademi och andra institutioner samt organisationer, kommuner och myndigheter. Stockholm Business Region medverkar i Stockholm Green Innovation District för att främja tillväxt hos företag och attrahera internationella samarbeten och etableringar till de utvalda innovationsdrivna och kreativa stadsdelarna.

Läs mer om Stockholms stads service här:

Starta företag

https://foretagsservice.stockholm/starta-eget-och-innovation/starta-eget-stockholm/

Etablera utländskt företag i Stockholm

https://www.visitstockholm.com/live-work/

https://www.visitstockholm.com/live-work/start-business