Reimagening Cities

+ 0
BOENDE

HELA STOCKHOLMS AVLOPPSRENING

MEDBORGARDRIVEN KLIMATOMSTÄLLNING

+ 0
ARBETSPLATSER

HAMMARBYBACKEN FÖR SPORT OCH FRITID

Ledarskap för hållbara och attraktiva städer

Greenovation Stockholm är Stockholms nya tillväxtområde för innovation och hållbarhet, ett område från Årsta till Sickla med Tvärbanan som sammanbindande led. Det utvecklas i samverkan mellan Stockholm stad, Nacka kommun, stora och små företag, civilsamhället och forskningsorganisationer som KTH, IVL och RISE.

vårt mål

är att förnya och bygga hållbara stadsdelar med innovativa klimatsmarta lösningar.
Vi vill dela med oss av våra erfarenheter till andra stadsdelar och städer i Sverige och utomlands.

Vilka är vi?

Stockholm stad, Atrium Ljungberg, Skanska, ElectriCITY, Envac, Internetstiftelsen, KTH, Rise, SISAB, Skistar, SVOA, Stockholm Exergi, Stockholm Water Innovation Centre, Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel, Smart City Sweden, Urban Tech Sweden, Invest Stockholm, Green City Ferries

LÄS MER OM

VÅRA PROJEKT

Årsta – GrowSmarter 

HÅLLBAR RENOVERING
GrowSmarter visar att Stockholm kan växa hållbart med smart teknik. Lärdomarna från projektet är viktiga i utvecklingen av Stockholm Green Innovation District och hela Stockholm som ska bli fossilfri och klimatpositiv till 2040.

Slakthusområdet

TESTBÄDD FÖR DEN KREATIVA STADEN
Fram till år 2033 ska Slakthusområdet utvecklas till en stark destination för mat, kultur och upplevelser. Området är en testbädd för stadsutveckling som sätter Stockholm på världskartan för framtidens stadsliv, borde, arbetsplatser och hållbara stadsmiljöer.

Sthlm New i Hammarby Sjöstad

ETT KREATIVT ARBETSLIV
Hållbara initiativ, arbetsmetoder och lösningar står i fokus vid planering, genomförande och användandet av byggnaderna Sthlm New. Totalt sju byggnader där Sthlm 01 med sina 27 våningar och 102 m i strumplästen, blir ett kaxigt nytt landmärke för hela huvudstaden.

Hammarby Sjöstad 2.0

MEDBORGARENGAGEMANG FÖR KLIMATOMSTÄLLNING
Sedan 2013 drivs hållbarhetsarbetet i Hammarby Sjöstad genom medborgarinitiativet ElectriCITY Innovation, i ett samarbete mellan medborgare, bostadsrättsföreningar, företag och akademi. En viktig del i arbetet är att verka för att de innovationer som testas ska kunna kommersialiseras och även utvecklas på en internationell marknad.

Stockholm Exergi

VI FÅNGAR IN OCH LAGRAR KOLDIOXID
Stockholm Exergi driver denna forskningsanläggning som fångar in och lagrar biogen koldioxid vid biokraftvärmeverket i Hjorthagen i Stockholm. Tekniken kallas bio-CCS och målet är att ha en fullskalig anläggning på plats och i drift 2025.

Sickla och Nobelberget i Nacka

TESTBÄDD FÖR DEN ATTRAKTIVA STADEN
Utvecklingen av Sickla, från industriområde till levande stadskvarter innefattar även högt ställda mål kring hållbart byggande och klimatåtgärder. Här finns bland annat en av Stockholms största solcellsanläggningar.

Nya Hammarbybacken

ÅRET-RUNT-AKTIVITETER OCH HÄLSA
SkiStars hållbarhetsstrategi fokuserar både på att minska utsläppen men också på att sätta fler människor i rörelse. Hammarbybackens centrala läge och goda tillgänglighet gör det möjligt för alla i Stockholm att utnyttja området.

Stockholm Vatten och Avfall

LEDARSKAP I AVLOPPSRENING
Henriksdals reningsverk utvecklas och byggs om för att klara Stockholms nuvarande och framtida behov. Det blir ett av världens modernaste reningsverk med fördubblad kapacitet och betydligt förbättrad rening.

SWIC

OMSTÄLLNING FRÅN AVFALLSHANTERING TILL PRODUKTION AV NYTTIGHETER
Att återanvända renat avloppsvatten, i stället för att som i dag släppa ut det i sjöar och hav, blir allt viktigare när vattenbristen breder ut sig.

Green City Ferries

EMISSIONSFRI FÄRJETRAFIK
”Båtplan Stockholm” är ett program för att ställa om hela Stockholms skärgårdstrafik till 100 procentigt emissionsfri drift med el eller vätgas som drivmedel.

Invest Stockholm

ATTRAHERAR INVESTERINGAR TILL STOCKHOLM
Invest Stockholm är stadens näringslivsbolag som i partnerskap med 53 kommuner, främjar utländska etableringar och marknadsför regionen internationellt.

Smart City Sweden

SPRIDER SVENSKA LÖSNINGAR INTERNATIONELLT
Under 2020 kom 126 internationella besöksgrupper med över 2.000 deltagare för att genom initiativet Smart City Sweden ta del av svenska lösningar för smarta och hållbara städer.

 
Envac

SMART, EFFEKTIV OCH HÅLLBAR AVFALLSINSAMLING
Envacs smarta insamling av avfall och återvinning bidrar till renare och mer hållbara stadsdelar. Digital innovation engagerar medborgare och gör systemet kostnadseffektivt och resilient.

STOCKHOLM

EUs mest innovativa region

Stockholm Green Innovation District har styrkan att verka inom EUs mest innovativa region, Stockholmsregionen. Vår ambition är att bidra till att stärka denna position. Stockholms ledarskap framgår av EU-kommissionens jämförande studie 2021, ”Regional innovation scoreboard”. EU-kommissionen genomför en sådan analys vartannat år av 240 regioner i Europa. Stockholm låg 2015 på tredje plats, 2019 på andra plats och 2021 låg Stockholm på första plats.

För att mäta regionernas innovationskapacitet i Regional innovation scoreboard använder sig kommissionen av prestandaindikatorer inom fyra områden: villkor för innovation (personal, forskningssystem och digitalisering), offentliga och privata investeringar, (finansiering och stöd, investeringar i företag och användning av informationsteknik), innovationsaktiviteter (innovatörer, sammankopplingar och intellektuella tillgångar), och inverkan (sysselsättningseffekter, försäljningseffekter och miljömässig hållbarhet). Läs hela rapporten här.

När EU-kommissionen gör motsvarande studie av medlemsländernas innovationsförmåga kommer Sverige först, följt av Finland, Danmark och Nederländerna.

ENERGIGEMENSKAP
ElectriCITY Innovation ska utveckla effektiva lösningar för mätning, lagring och delning av lokal energi ...
LÄS MER
MEDBORGARENGAGEMANG
ElectriCITY Innovation i Hammarby Sjöstad i driver verksamhet i GlashusEtt med målet att skapa ett allaktivitetshus för ett Hållbart Sjöstaden.
LÄS MER
GREENOVATION STOCKHOLM
Stockholms nya tillväxtområde för innovation och hållbarhet sträcker sig från Årsta till Sickla med Tvärbanan som sammanbindande led.
LÄS MER
Föregående bild
Nästa bild