Stockholm Green Innovation District

Ledarskap för hållbara och attraktiva städer

Stockholm Green Innovation District är Stockholms nya tillväxtområde för innovation och hållbarhet, ett område från Årsta till Sickla med Tvärbanan som sammanbindande led. Det utvecklas i samverkan mellan Stockholm stad, Nacka kommun, stora och små företag, civilsamhället och forskningsorganisationer som KTH, IVL och RISE. 

Bostäder för minst 20.000 personer

Arbetsplatser för minst 20.000 personer

Avloppsrening för hela Stockholm

Medborgardriven klimatomställning

Hammarbybacken
för sport och fritid

Läs mer om våra projekt

Stockholm är EUs mest innovativa region

Stockholm Green Innovation District har styrkan att verka inom EUs mest innovativa region, Stockholmsregionen. Vår ambition är att bidra till att stärka denna position. Stockholms ledarskap framgår av EU-kommissionens jämförande studie 2021, ”Regional innovation scoreboard”. EU-kommissionen genomför en sådan analys vartannat år av 240 regioner i Europa. Stockholm låg 2015 på tredje plats, 2019 på andra plats och nu 2021 ligger Stockholm på första plats.

För att mäta regionernas innovationskapacitet i Regional innovation scoreboard använder sig kommissionen av prestandaindikatorer inom fyra områden: villkor för innovation (personal, forskningssystem och digitalisering), offentliga och privata investeringar, (finansiering och stöd, investeringar i företag och användning av informationsteknik), innovationsaktiviteter (innovatörer, sammankopplingar och intellektuella tillgångar), och inverkan (sysselsättningseffekter, försäljningseffekter och miljömässig hållbarhet). Läs hela rapporten här.

När EU-kommissionen gör motsvarande studie av medlemsländernas innovationsförmåga kommer Sverige först, följt av Finland, Danmark och Nederländerna.

Innovationsseminarier under hösten 2022 och vintern 2023