Smart City Sweden

Sprider svenska lösningar internationellt

Under 2020 kom 126 internationella besöksgrupper med över 2.000 deltagare för att genom initiativet Smart City Sweden ta del av svenska lösningar för smarta och hållbara städer.

Smart City Sweden är en satsning för att främja och sprida svenska lösningar för smarta och hållbara städer internationellt. IVL Svenska Miljöinstitutet är huvudman för verksamheten. SCS har sammanställt de tio mest intressanta lösningarna i SGID vilka nu marknadsförs mot inhemska och utländska intresserade.

Under 2020 kom 126 besöksgrupper med över 2.000 deltagare, från 62 länder till någon av Smart City Swedens noder eller kansli. En majoritet av dessa, 23 grupper, kom från Kina men totalt sett var Europa väl representerat.

Kring själva besöken har en process skapats för att involvera relevanta parter vid förfrågningar, utföra besök och senare följa upp och utvärdera affärspotentialen. Varje besök /digitalt möte följs upp med en affärsrapport. En affärsutvecklingsgrupp med representanter från näringslivet och konsultbolag ger sedan förslag hur de mest intressanta förslagen ska kunna utvecklas. Studierna utgör ett första steg i en process att skapa en affärsuppgörelse baserad på svensk teknik och med svenska företag. De inbegriper Marocko, Somaliland, Bolivia, Nigeria, Kina, Indien, Colombia och Tyskland. En princip för detta är också att mottagarlandet/staden också ska motfinansiera delar av studien. De mest intressanta för-förstudierna kan sedan växlas upp med medel från Swedefund, Svensk Exportkredit och Exportkreditnämnden i ett senare skede.