Invest Stockholm

Attraherar investeringar till Stockholm

Invest Stockholm är stadens näringslivsbolag som i partnerskap med 54 kommuner, främjar utländska etableringar och marknadsför regionen internationellt.

Stockholmsregionen är rankad som en av världens mest innovativa, hållbara och digitaliserade storstadsregioner. Stockholm siktar till att bli fossilfritt 2030 och klimatneutralt 2040. Staden samverkar brett med akademi, industri och invånare för att uppnå såväl de globala hållbarhetsmålen som mål i Agenda 2030. I en rad världsunika investeringar utvecklar Stockholm smarta system för energi- och vattenförsörjning i morgondagens helt klimatneutrala stadsdelar. Stockholms dynamiska ekosystem för innovation, dess framstående forskningscentra och starka finansmarknad driver varje år fram hundratals pionjärföretag inom flera viktiga teknik- och samhällsområden. Under en rad år har Stockholm toppat världsstatistiken som hem åt flest snabbväxande miljardbolag s k unicorns per capita efter Silicon Valley.

Invest Stockholm är stadens näringslivsbolag och ingår tillsammans med turistbolaget Visit Stockholm i koncernen Stockholm Business Region. I partnerskap med 54 kommuner, Stockholm Business Alliance, främjar Stockholm Business Region utländska etableringar och marknadsför regionen internationellt. Invest Stockholm medverkar i Stockholm Green Innovation District för att främja hållbar tillväxt hos företag och attrahera internationella samarbeten och etableringar till de utvalda innovationsdrivna och kreativa stadsdelarna.

Läs mer om Stockholms stads service här:

Starta företag
https://foretagsservice.stockholm/starta-eget-och-innovation/starta-eget-stockholm/

Etablera utländskt företag i Stockholm
www.investstockholm.com
https://www.visitstockholm.com/live-work/
https://www.visitstockholm.com/live-work/start-business