– EMISSIONSFRI FÄRJETRAFIK –

Green City Ferries

KLIMATSMART BÅTPENDLING

”Båtplan Stockholm” är ett program för att ställa om hela Stockholms skärgårdstrafik till 100 procentigt emissionsfri drift med el eller vätgas som drivmedel.

KLIMATSMART BÅTPENDLING

Green City Ferries (GCF) är ett Stockholmsbaserat teknikföretag för klimatomställningen av färjetrafik i städer. GCF fungerar som systemintegrator och tillhandahåller både teknik- och finansieringslösningar för emissionsfri färjetrafik. GCF har nyligen belönats med första pris i den internationella innovationstävlingen ”UITP Mobility Startup Challenge 2021”. UITP är kollektivtrafikens globala branschorganisation. Det nydanande i företagets färjeprojekt, Beluga24, är kombinationen av lätta skrov byggda av kolfiber, bärplans- och katamaranteknik med eldrift och vätgasdrift. Företagets nya höghastighetsfärja är kostnadseffektivare, snabbare och bekvämare än traditionella diesel/HVO färjor och framför allt emissionsfria – inga utsläpp av koldioxid, kväveoxid eller ohälsosamma partiklar som påverkar klimat och miljö.

Med utgångspunkt i Region Stockholms riktlinjer för omställningen av skärgårdstrafiken har företaget tillsammans med ElectriCity utvecklat ”Båtplan Stockholm” – ett ambitiöst program för att ställa om hela Stockholms skärgårdstrafik till 100% emissionsfritt med el eller vätgas som drivmedel. De första fartygen planeras tas i drift i Stockholmsregionen under 2024 med stöd från både Sverige och EU. Green City Ferries arbetar globalt med partners i Nya Zeeland, Italien och USA.