+ 0
BOENDE

HELA STOCKHOLMS AVLOPPSRENING

MEDBORGARDRIVEN KLIMATOMSTÄLLNING

+ 0
ARBETSPLATSER

HAMMARBYBACKEN FÖR SPORT OCH FRITID

Kunskap, engagemang och öppenhet

Greenovation Stockholm är ett initiativ mellan ett flertal intressenter med en gemensam målbild – att bygga hållbara och klimatsmarta stadsdelar. Inom projektet engagerar sig varje part med sina unika specialistkunskaper, spetsteknik och samverkansmodeller. Vi lär av varandra och förenas i nyfikenhet, engagemang och öppenhet. Utmaningen är att hitta framåtriktade och innovativa lösningar som kanske inte prövats. Vi kommer att vara modiga i våra tankar och idéer, söka oss framåt och dela med oss av både fram- och motgångar. Vi hoppas att vårt initiativ kan inspirera, sprida energi och mod till andra att genomföra egna projekt som leder till ett hållbarare samhälle. Gärna tillsammans med oss.

Distriktet – våra stadsdelar

Stockholm Green Innovation District är Stockholms nya tillväxtområde för innovation och hållbarhet, ett område från Årsta till Sickla med Tvärbanan som sammanbindande led.

  • Grow Smarter i Årsta (Stockholm stad)
  • Nya Slakthusområdet (Atrium Ljungberg)
  • Sthlm New i Fredriksdal (Skanska)
  • Hammarby Sjöstad 2.0 (ElectriCITY)
  • Sickla/Nobelberget (Atrium Ljungberg)

Här byggs under de närmaste åren nya bostäder för 20.000 boende och 20.000 arbetsplatser. Alla deltagande parter har höga ambitioner att bidra till hållbarhet (Agenda 2030) och klimatomställning (Parisavtalet). Hit flyttar innovativa företag med höga krav på kvalitet i sin omgivning. Distriktet utvecklas i samverkan mellan Stockholm stad, Nacka kommun, stora och små företag, civilsamhället och forskningsorganisationer.

Medlemmarna i projektet är Stockholm stad med Invest Stockholm och Miljöförvaltningen, Nacka kommun, Skanska, Atrium Ljungberg, ElectriCITY, Skistar med Nya Hammarbybacken, Stockholm Vatten och Avfall med anläggningen i Henriksdal, Stockholm Exergi, Envac, Green City Ferries, Urban Tech Sweden, Smart City Sweden, KTH, RISE och IVL med Stockholm Water Innovation Centre.

 

 

Missionen – vad vi vill

Vi vill utveckla Stockholm Green Innovation District och presentera det som ett globalt ledande exempel för hållbart stadsbyggande; vi bygger vidare på den internationella uppmärksamhet som Stockholm stad har fått genom det innovativa konceptet för Hammarby Sjöstad, nu Hammarby Sjöstad 2.0 med ambitionen att göra stadsdelen klimatneutral 2030

Vi vill främja de boendes och arbetandes intressen i form av en attraktiv stad och attraktiva arbetsplatser (”viable city”) och engagera medborgarna i stadsutveckling och klimatomställning

Vi vill främja medlemmarnas ekonomiska intressen – investeringar, uthyrning, publik etc – och attrahera nya verksamheter till området, inklusive utbildning och forskning som kan bidra med kompetens till innovativa företag

Vi vill främja export av svenskt stadsbyggande och miljöteknik och lansera Stockholm Green Innovation District som utvecklingsområde inför kommande EU-utlysningar om innovativa och klimatneutrala städer, särskilt EUs nya satsning ”A New European Bauhaus, bringing the European Green Deal to life in an attractive, innovative and human-centred way”.

Om Stockholm Green Innovation

Medlemmar och partners